Nənə Üçün Açıqcalar

Əziz və doğma nənələrimizə bir açıqça ilə diqqət göstərsəniz onlara dünya hədiyyə etmiş olarsınız.